Kennismaking met de bromfietsverzekering

Van zodra je ervoor kiest om een gemotoriseerd voertuig in het Nederlandse verkeer te brengen zal je kunnen vaststellen dat je daarvoor een verzekering dient af te sluiten. Er bestaat voor de zogenaamde WA-verzekering dan ook een wettelijke verplichting. Of het daarbij nu gaat om een auto, om een scooter of een bromfiets maakt geen verschil. Elk gemotoriseerd voertuig dat in het verkeer wordt gebracht in Nederland (en in andere Europese landen) dient passend te zijn verzekerd voor schade ten opzichte van derden. Is dat niet het geval? Dan kan je dat op een aanzienlijke boete komen te staan. Hoe dan ook, heb jij een bromfiets aangekocht en wil je nu graag een bromfietsverzekering afsluiten? Lees dan vooral even snel verder en kom alles te weten over deze verzekering.

            Waarom is een bromfietsverzekering afsluiten verplicht?

Veel mensen begrijpen niet waarom het afsluiten van een bromfietsverzekering wettelijk verplicht is. Laten we daar even duidelijkheid in scheppen. Het afsluiten van een dergelijke verzekering is bij wet verplicht omdat de Nederlandse overheid ervoor wil zorgen dat iedereen die deelneemt aan het verkeer met een gemotoriseerd voertuig is verzekerd. Dat lijkt misschien op het eerste zicht voor de hand liggend, maar dat is het zeker niet, integendeel. Vroeger bestond deze verplichting bijvoorbeeld niet waardoor er niet zelden sprake was van grote problemen wanneer er een ernstig schadegeval werd geleden. Door de komst van de verplichte WA-verzekering voor bromfietsen is daar inmiddels verandering in gekomen.

De verplichting die geldt voor de bromfietsverzekering geldt net zoals bij de auto en andere gemotoriseerde voertuigen enkel en alleen voor de zogenaamde WA-verzekering. Het afsluiten van deze verzekering brengt wel geen rechtstreekse voordelen met zich mee voor de eigen schade die kan ontstaan aan je bromfiets. Zou je ook dergelijke schade willen laten verzekeren? In dat geval zal je dan ook moeten vaststellen dat het vooral belangrijk is om te kijken in de richting van de beperkt of volledige cascoverzekeringen. Deze bromfietsverzekeringen kunnen dus beslist interessant zijn, maar je bent niet wettelijk verplicht om ze af te sluiten.

            Wanneer kies je voor de WA-bromfietsverzekering?

De eerste bromfietsverzekering die je kan afsluiten is de zogenaamde WA-verzekering. Het gaat hierbij zoals hierboven reeds aangegeven om een verzekering die uitsluitend zorgt voor het verzekeren van schade die je met je bromfiets veroorzaakt aan derden. Op het ogenblik dat jij een ongeval veroorzaakt of met je bromfiets op een andere manier schade aanbrengt aan derden zal jouw verzekeraar tussenkomen in de schade die de betrokken partij heeft geleden. Op deze manier wordt jij gevrijwaard van een behoorlijk aantal financiële risico’s.

Aan het afsluiten van de WA-bromfietsverzekering zijn zowel voor- als nadelen verbonden. Het belangrijkste voordeel gaat schuil in het feit dat deze verzekering erg voordelig is. Omdat ze uitsluitend bestaat uit dekkingen voor derden is het zo dat de hoogte van de premie aanzienlijk binnen de perken kan worden gehouden. Dit gezegd hebbende is het zo dat eigen schade aan je bromfiets op deze manier nooit wordt gedekt. Dit is dan ook zeker een niet onbelangrijk nadeel waar je rekening mee zal willen houden bij het verzekeren van je bromfiets.

            Wanneer kiezen voor de beperkt of volledige cascoverzekering?

Buiten de WA-verzekering is het dus zoals reeds aangegeven ook mogelijk om te kiezen voor de beperkt of volledige cascoverzekering. Voor de beperkte cascoverzekering geldt dat je bromfiets kan worden gedekt tegen verschillende vormen van eigen schade. Het gaat in dit geval dan specifiek om de volgende schadegevallen:

  1. Schade veroorzaakt door diefstal;
  2. Schade als gevolg van joyriding;
  3. Schade veroorzaakt door een brand;

In welke mate je nood hebt of voldoende hebt aan de beperkte cascoverzekering voor je bromfiets is onder meer afhankelijk van het feit of je bijvoorbeeld je bromfiets kan parkeren in een veilige garage of niet. Is dat het geval? Dan kan de nood aan een beperkt cascoverzekering misschien net wat minder groot zijn. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat het ook in een garage kan branden, dus de risico’s volledig inperken is niet zo eenvoudig.

               Wanneer sluit je de volledige cascoverzekering af?

Het afsluiten van de volledige casco bromfietsverzekering is eerder een zeldzaamheid. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat de waarde van de meeste bromfietsen gewoon niet voldoende is om de hoge verzekeringspremie te rechtvaardigen. Waar komt deze hoge verzekeringspremie precies vandaan? In het bijzonder omdat dit type van bromfietsverzekering ook schade dekt die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld slippen of botsen. Ook schade die het gevolg is van omvallen kan worden gedekt door middel van dit type van bromfietsverzekering. Hoe dan ook, maak altijd voor jezelf uit of de hoge verzekeringspremie de potentiële vergoeding bij schade wel of niet rechtvaardigt. Vertegenwoordigt je bromfiets slechts een beperkte waarde? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat de hoge verzekeringspremie het afsluiten van dit type van verzekering in de praktijk een behoorlijk stuk minder interessant maakt.

            Hoe hou je de premie van je bromfietsverzekering zo laag mogelijk?

De hoogte van de premie van je bromfietsverzekering wordt op verschillende manieren beïnvloed. In eerste instantie is er natuurlijk het soort bromfietsverzekering die je gaat afsluiten, maar dat is natuurlijk niet alles. Wil je graag de premie van je verzekering zo laag mogelijk houden? Dan zal je verplicht zijn om daarvoor te kijken in de richting van de WA-verzekering. Echter is het mogelijk dat je zelfs dan niet bent verzekerd van de laagste kosten. Ook met name je schadeverleden heeft immers een impact op de premie die je moet betalen.

De verzekering voor je bromfiets zo voordelig mogelijk houden kan ook door even grondig stil te blijven staan bij het eigen risico waarmee je wordt geconfronteerd. Het is zo dat het eigen risico van de bromfietsverzekering standaard wordt vastgesteld door de verzekeraar die de verzekering in kwestie aanbiedt. Dat betekent echter niet dat dit eigen risico niet kan worden verhoogd. Binnen bepaalde limieten is het namelijk perfect mogelijk om deze aan te passen. Op deze manier wordt het eigen risico misschien wel hoger, daar staat tegenover dat de periodieke verzekeringspremie voor je bromfietsverzekering kan worden verlaagd.

Wanneer je wilt voorkomen dat je te veel betaalt voor je verzekering is bromfietsverzekering vergelijken erg belangrijk. Niet eenmalig maar elk jaar opnieuw!